Referensgruppsmöte om innovation gav idéer

På onsdagen hade SIIR sitt tredje referensgruppsmöte för i år. Inbjudna från näringslivet var Niklas Hedin, vd på Centiro och Anita Strandberg-Alpsjö, vd på Abecita. Med på mötet var även Johan Hagberg från akademin.Mötet hade tre frågeställningar att förhålla sig till: Vad är innovation inom detaljhandeln, vad finns det för drivkrafter och hinder och inom vilka områden behövs det ny forskning?
─ Det som ofta driver fram innovation inom handeln är att andra börjar med något. Eller att man blir tvungen för att överleva, säger Niklas Hedin.

Under mötet diskuterades bland annat även den kunskap som finns ute bland butikspersonalen som aldrig når fram till varken ledning eller innovatörer. Man pratade också om att detaljhandeln är ett speciellt område när det gäller innovation eftersom den sällan är teknisk och oftast sker öppet.

Under mötet blev det också tydligt att den stora mängd forskning om kunden och kundens beteenden inte når fram till handlarna. Detta trots att det är just den informationen handlarna efterfrågar för att öka försäljningen.
─ SIIR kan kanske fungera som ett timglas här. Det finns massa basforskning om kunden och köpbeteenden som aldrig når handlarna och handlarna besitter kunskaper som inte kommer fram till oss. Det behövs en länk där emellan, säger Gunnar Hellsten, senior advisor på SIIR.

Referensgruppsmötena fungerar som insamling av kunskap från näringslivet som sedan tas fram och används i arbetet.
─ Vi är bara tre personer som arbetar inom SIIR, därför lånar vi andras hjärnor. Dessutom är det jättebra att få in synpunkter utifrån, säger Gunnar Hellsten.

Text och bild: Anna Kjellsson