Rikt utbud på årets hjälpmedelsmässa

Hos den nybildade Boråsavdelningen för föreningen Balans fick besökarna hjälpas åt att måla en tavla. Komvux-eleven Kanya Prasanthong gillar att måla, så hon tog chansen direkt. Föreningens Boråsordförande Anna Gustavsson berättar att Balans finns för personer med bipolär och unipolära sjukdomar (olika depressionssjukdomar) och deras anhöriga.

– Vi vill att våra besökare ska måla sin bild av vad balans är, säger Anna. Livet går upp och ned för alla, men kanske lite mer extremt för dem som är bipolära.

Föreningen Balans håller till i Vuxenskolans lokaler i Borås och Anna berättar att det funnits ett väldigt stort behov av en lokalavdelning i länet, utöver den som finns i Göteborg. Många drabbade vill prata med andra i samma situation och få mer kunskap.
– Även anhöriga ringer till oss, för de vill förstå mer om sjukdomarna.

Nyfikna elever lär sig
Jasmina Bilojbegovic, Kanya Prasanthong, Binasa Sabovic och Ntainena Olsson går alla Vård- och omsorgsprogrammet på Komvux i Svenljunga. På deras schema står bland annat specialpedagogik, psykiatri och äldres hälsa, så mässan för kommunikativa och kognitiva hjälpmedel passar dem utmärkt.

– Vi var här förra året också, den är jättebra, berättar Jasmina. Hon får medhåll av de andra tre och Ntainena fortsätter:

– Vi som inte har jobbat inom vården tidigare lär oss mycket om olika hjälpmedel. Det har vi nytta av sedan när vi träffar dem som har hörselskador eller andra funktionshinder.

Förslag från besökare
Mässan är ett samarrangemang mellan FoU Sjuhärad Välfärd (FoUS) och Studieförbundet Vuxenskolan, Föreningen Afasi Södra Älvsborg, NSPH – Nationell Samling Psykisk Hälsa, Demensföreningen, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft och Dyslexiförbundet FLMS Borås. Den riktar sig både till personer som har någon funktionsnedsättning själva, deras anhöriga samt personer som yrkesmässigt kommer i kontakt med dessa.

Ett nytt inslag på årets mässa var Förslagslådan. Samordnare Lolo Lebedinski från FoUS berättar att det kom in en hel del värdefulla förslag som hon och de andra arrangörerna ska titta närmare på, i samband med att de utvärderar och tar beslut om mässan ska ske även nästa år.
– En person föreslog att vi skulle hålla öppet mellan kl. 12 och 18, det tål att tänkas på. I år var det mest folk under dagtid, kvällsföreläsningarna lockade inte lika många, säger Lolo.

Det fanns också önskemål om information på olika språk.
– Det är en ganska viktig synpunkt, säger Lolo, funktionshinder är ju inte bara ett problem för svensktalande. Och vi vet ju att många äldre, dementa och hjärnskadade gärna återgår till sitt modersmål även om de kunnat svenska tidigare.

Presentationer från mässans föreläsare läggs ut undan för undan ut på vår webbplats, på sidan Presentationer från arrangemang.

Lugnande stol och täcke
En av utställarna var arbetsterapeuten Linda Alexandersson vid Komikapp. Företaget säljer sinnesstimulerande och kognitiva hjälpmedel.
– Vi jobbar med lågteknologiska produkter som är enkla i vardagen, mycket hjälpmedel kring tid, minne, struktur, berättar Linda.

 

Deras mest kända hjälpmedel är bolltäckena och stolen SenSit som Linda Axelsson demonstrerade. Båda används för vila och återhämtning.

– När vi har kognitiva svårigheter, alltså när vår hjärna är påverkad på något sätt, får vi ofta svårt att samla ihop alla sinnesintryck som vi omges med. Det blir ofta för mycket eller för lite eller bara rent kaos. Då är det svårt att behålla koncentration och uppmärksamhet, vi kan tappa uppfattningen om tid och rum. Men om man stimulerar muskel-och ledsinnet, så att hjärnan får jobba med det, blir det mer struktur på sinnesintrycken, förklarar Linda.

Bollarna finns i både stol och täcke och de är tunga, bolltäcket väger sju kilo. Tyngden och trycket från bollarna, tillsammans med den omslutande känslan från täcket eller stolens vingar, ger användaren en bättre förnimmelse av sin egen kropp. Det skapar en lugnande inverkan och hjälper också personen att skärma av, förklarar Linda.

Teater om likheter
I föreläsningssalen hölls ett tiotal föreläsningar från förmiddag till kväll. Bland talarna fanns Anna Sundström som pratade om hur det är att vara anhörig till en person med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och Sofia Wallin och Jessica Svensson från barn- och ungdomshabiliteringen som fyllde salen med åhörare när de informerade om kognitions- och kommunikationsappar till mobiltelefoner.

Efter lunch intog Freja Musikteater scenen, ensemblen som kommer från Jönköping består av 14 unga vuxna med olika autismdiagnoser. Skådespelarna Per-Johan Norelius och Sanna-Maria Bolin (bilden) bjöd på föreställningen Bara lyssna – om att ingenting är särskilt konstigt om man bara lyssnar på varandra, för då kommer likheterna fram.

Långfärdsbuss med taklift
Utanför det så kallade Vardagsrummet, vid entrén till högskolans bibliotek, där mässan ägde rum stod utställningens största mobila enhet. Det var långfärdsbussen från småländska Ädelfors folkhögskola, som visades upp av Cicci Hultqvist och Ronny Erlandsson.
 
– Vi tog fram den här bussen 2006. Innan hyrde vi in handikappbussar, men de var ju som vanligt, man öppnar dörren längst bak och föser in människorna som boskap. Ingen AC, inga toaletter eller någonting, säger Ronny.

Folkhögskolan anordnar kortkurser och konferenser för personer med funktionsnedsättning och efter några om och men fick de en busstillverkare att nappa på deras idé. Idag samarbetar folkhögskolan med ett lokalt bussbolag, och utöver skolans egen användning kan bussen hyras ut.

Det finns en rejäl lift på utsidan och plats för rullstolar bredvid de vanliga sätena inne i bussen. Dessutom tv-monitorer för teckentolkning och läderklädsel som är bra för allergiker, men framför allt framhåller Cicci och Ronny takliften och den stora toaletten baktill i bussen.
– Den som vill kan sitta kvar i sin rullstol kan göra det, en del känner sig mer bekväm med det. Men vill man flytta över i ett säte lyfter vi över dem, säger Ronny och Cicci fortsätter.

– Det mest fantastiska är ju att vi kan använda liften för att ta personen till toaletten. Därinne får man faktiskt plats tre personer, så den som behöver hjälp av assistent kan få det.

Text och foto: Pia Mattzon