Säkrare resultat vid undersökning med elektrisk bioimpedans

Elektrisk bioimpedansspektroskopi, EBIS, är en skonsam undersökning då den inte innebär att man gör ingrepp i kroppen, den är billig och enkel, och den är ett snabbt alternativ för att mäta vattenvolymen i kroppen. Man fäster elektroder på kroppen och skickar elektrisk ström som passerar genom kroppen. Vätskan i kroppens celler och mellan dem ger olika slags elektriskt motstånd som går att avläsa. En ökad kunskap om olika parametrar i kroppens sammansättning, t.ex. fettmassa och kroppsmassa, är till hjälp vid diagnostisering och vård, och ger ökad förståelse för vätskebalans, näringsstatus och mekanismer vid olika slags sjukdomar. Undersökning med elektrisk bioimpedans används idag som ett komplement till magnetröntgen eller för övervakning vid hemvård av bland annat dialyspatienter.

Elektrisk bioimpedansspektroskopi har dock några svagheter som Ruben Buendía López har tittat närmare på i sin avhandling. Han har studerat mätdata utifrån olika beräkningsmodeller för att minimera störningar i signalerna. När man fäster elektroderna på kroppen kan dessa störningar eller avvikelser uppstå, t.ex. genom att patienten rör på sig, att elektroderna inte har tillräckligt bra kontakt mot huden eller ljud i rummet som ger brus. Genom att jämföra med en kontrollgrupp har Ruben Buendía López kommit fram till att det går att kompensera de avvikelser som kan uppstå och därmed få fram renare mätresultat.

Fredagen den 4 oktober försvarar Ruben Buendía sin doktorsavhandling "Improvements in Bioimpedance Spectroscopy Data Analysis: Artifact Correction, Cole Parameters and Body Fluid Estimation".

Ruben Buendía López är forskarstudent på KTH men har haft Högskolan i Borås som hemvist för sin forskning under handledning av Dr. Fernando Seoane Martinez. Forskningen har genomförts i samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Ruben Buendía López
Ålder: 30
Från: Madrid, Spanien
Grundutbildning vid University of Alcala, Madrid.
Magisterutbildning i medicinteknik vid Högskolan i Borås 2009.
Antagen till forskarstudier 2010 och knuten till KTH 2011.

Disputationen

Datum: 4 oktober
Tid: 13:00
Plats: Sal 221 på ANA12, KTH, Skolan för teknik och hälsa, Alfred Nobels Allé 12, Huddinge.

Examen: Teknologie doktor i tillämpad medicinsk teknik

Läs mer 

För mer information, kontakta:

Ruben Buendía López
E-post: ruben.buendia@hb.se,
Tfn:  033-435 46 33 
Mobil: 0739-63 33 96