Samverkansfrågor i centrum under nationell konferens

Bakom arrangemanget står UniLink, en förening för svenska universitet och högskolor med syfte att utveckla och förnya samverkan mellan högskolan och det omgivande samhället, och Högskolan i Borås. Programmet ger en bred överblick av de olika delarna inom dagens samverkansområde.

– Bland programpunkterna märks bland andra Thomas Wallén, sjukhusdirektör vid Södra Älvsborgs Sjukhus som berättar om sjukhusets samarbete med Högskolan i Borås kring bland annat uppdragsutbildning, forskning och utveckling samt Maria Landgren, chefsstrateg vid VINNOVA, som talar om deras arbete, kopplat till universitet och högskolor, inom samverkan och nyttiggörande, berättar Jonas Rimbäck.

Ny rapport kring samverkan släpps

Under konferensen släpps också den nya rapporten ”Utbildningssamverkan – för jobb, innovation och företagande”, skriven av Lars Bengtsson, professor vid Lunds universitet.
– Rapporten drar slutsatsen att utbildningssamverkan är mer värdefullt för omgivande företag och region än forskningssamverkan. Det bör göras ytterligare ansträngningar att stärka förutsättningarna för utbildningssamverkan. Det kan göras med hjälp av förändringar i högskolelagstiftningen, finansiering och starkare incitament inom högskolan, säger Lars Bengtsson.

Syftet med rapporten är att ge en översikt av forskningen om lärosätens utbildningssamverkan med näringsliv och organisationer för kompetensförsörjning, innovation och entreprenörskap.
– Effektiviteten och organisationen av samspelet mellan lärosäten och externa parter påverkar näringslivets och organisationernas kompetensförsörjning. Det påverkar också hur högskoleutbildning kan förnya, uppgradera och förändra näringslivets, regioners och organisationers kompetens samt öka viljan och förmågan till entreprenörskap, poängterar Lars Bengtsson.

Rapporten är skriven på uppdrag av tjänsteföretagens organisation Almega samt flera fackförbund inom Saco och TCO, med syfte att utvärdera och stötta högskolans roll för tjänstesektorns kompetensförsörjning.
– Vi är mycket nöjda med resultatet, särskilt det ramverk för analys av samverkan Lars Bengtsson tagit fram och de 13 policyförslagen. Vår förhoppning är att rapporten kommer inspirera till fler nationella satsningar på samverkan och tydligare nationella mål för uppdraget. Men också att den ger verktyg för ett mer professionellt arbete inom lärosätena med att organisera och analysera samverkan, berättar Fredrik Voltaire, näringspolitisk expert på Almega.

Program och mer information om konferensen.