SIIR deltar på forskarkonferens i Chicago

Anita är också inbjuden att delta i redaktörskommittén för Journal of Research in Interactive Marketing, för att diskutera vilka forskningsinriktningar som är mest intressanta att lyfta fram i journalen samt föreslå ”call for special issues” till tidsskriften. Ett hedersamt uppdrag, så vi lyfter på hatten för Anita!