Små och medelstora textilföretag drabbades värst av krisen

Efter 2008 gjorde världsekonomin en djupdykning, vilket bland annat ledde till att ett stort antal finansiella institutioner kollapsade. Krisen drabbade även textil- och klädindustrin hårt och gjorde att fabriker tvingades lägga ner verksamheten och att mängden konkurser ökade. Sverige var ett av de länder i Europa som hade flest konkurser inom textil- och klädbranschen.

Antalet konkurser ökade

Under krisåren 2007-2009 var det genomsnittliga antalet konkurser inom textil och modesektorn tvåfaldigt fler än genomsnittet under hela 00-talet. Enbart under 2008 gick över 400 företag i konkurs, vilket kan jämföras med knappt 40 år 2007.

Detta framför allt på grund av svårigheterna att få bankerna att bevilja krediter. Värst drabbade var de små och medelstora företagen. Detta framgår av en ny avhandling, Organizational Resilience through Crisis Strategic Planning, som den 11 oktober lades fram vid Tammerfors tekniska universitet i Finland.

- Jag har utgått från data från de senaste 20 åren. Jag började med att studera cirka 40 företag för att hitta ett mönster, men koncentrerade undersökningen till mellan 10 och 15 svenska företag, säger doktoranden Rudrajeet Pal, som är anställd vid Textilhögskolan i Borås men har läst sin forskarutbildning vid Tammerfors tekniska universitet.

Verktyg för ökad motståndskraft

Alla företag gick inte dåligt, vissa hade det som brukar kallas organisatorisk resiliens, det vill säga förmåga att övervinna kriser och störningar. I avhandlingen använder Rudrajeet Pal den ekonomiska krisen som fond för att undersöka hur det kommer sig att vissa företag överlever och blomstrar trots den anspänning som en global ekonomisk kris innebär.

Det visade sig att företag som visade bäst motståndskraft hade bättre finansiella resurser, relationella nätverk och en bättre flexibilitet även under lågkonjunktur. De företag som var mindre resilienta saknade strategisk beredskap.

Rudrajeet Pals avhandling utforskar hur företag kan utveckla starkare motståndskraft mot ekonomisk kris. Den identifierar några aktiva faktorer och centrala strategier för att klara kristider. Det är den första studie som beskriver organisatorisk resiliens och strategisk krisplanering på ett integrerat sätt, där både planering och användning studeras.

Läs mer

Avhandlingen Organizational Resilience through Crisis Strategic Planning och mer information finns att läsa här.

On Crisis Strategic Planning – excerpts from the thesis Organizational Resilience through Crisis Strategic Planning by Rudrajeet Pal.