Stipendier och diplom på årets Fairtrade-fika

Långbord med kaffe, juice, muffins, kakor och te fyllde Vardagsrummet, entrén till högskolans byggnad Sandgärdet. Och allt var självklart Fairtrade-märkt.
‒ Vi vill visa engagemang i frågan från högskolans sida och stödja betydelsen av rättvisa produkter, rättvis distribution och försäljning. Det ligger i linje med vårt arbete i hållbarhet och hållbar utveckling, säger Björn Brorström, högskolans rektor i sitt inledningstal.

Stipendier till tre uppsatser

Förutom fikat delade Länsförsäkringar Älvsborg ut stipendier till tre uppsatser vid högskolan. Prissumman är 25 000 per uppsats och delas av författarna.
Från distriktsköterskeutbildningen fick Maria Kling och Helena Lindberg stipendium för uppsatsen ”Det är ju inget problem så länge ingen frågar om det. Distriktssköterskors erfarenheter kring vårdande samtal med äldre om sexuell hälsa”. I uppsatsen har författarna undersökt distriktssköterskors erfarenheter av vårdande samtal med äldre om sexuell hälsa. De var dock inte på plats utan deras handledare Lise-Lotte Jonasson tog emot priset.

På ambulanssjuksköterskeutbildningen blev Camilla Engrup och Sandra Eskilsson stipendiater. Titeln på deras uppsats är: ”Lägga pussel och se helhetsbilden: Ambulanspersonals upplevelser och hantering efter en påfrestande situation”. Uppsatsen undersöker hur man förebygger och hanterar posttraumatiskt stressyndrom hos ambulanspersonal.

Från civilekonomprogrammet utsågs Sara Andersson och Sofia Rüngas uppsats till vinnare av stipendiet. Uppsatsens heter ”Regel- eller principbaserade standarder? En komparativ studie” och reder bland annat ut skillnaden mellan en regel och en princip inom standardredovisning.

Diplom för hållbar utveckling till tre kurser

Utöver stipendierna diplomerades tre kurser där hållbar utveckling är integrerat i kursplanerna och i examinationerna.
‒ Högskolan vill leva som vi lär i hållbarhetsfrågor. Vi vill ta oss vidare och bli allt bättre. Vi gör mycket för hållbar utveckling på våra utbildningar och kraven är högt ställda för att kunna få diplomen. De här kurserna håller alltså mycket hög nivå, säger Björn Brorström.
Kurserna som fick diplom var: Hållbar affärs- och produktutveckling, Klinisk omvårdnad: Hälsobefrämjande och förebyggande vård och Resursåtervinning. Samtliga kurserna är på 7,5 högskolepoäng.

Pedagogiskt pris till lärare på sjuksköterskeutbildningen

Till slut delades även årets pedagogiska pris ut. Det är högskolans pris för framstående pedagogiska insatser.
‒ Det har kommit in många förslag både från kollegor och från studenter. Det här priset är verkligen ett bevis på uppskattning, säger Martin Hellström, prorektor på Högskolan i Borås, som delade ut priset.

Priset gick till Lennart Boman, lärare på sjuksköterskeutbildningen. I motiveringen står det att han i nomineringarna beskrivs som en förebild och som en lärare som ”ger hopp och ljus när det är som mörkast i pluggandet”.
När Lennart Boman hör motiveringen säger han att det känns roligt att han har lyckats förmedla positivism med sin undervisning.
‒ Men jag tror att jag har det lite förspänt. Jag undervisar i medicinska ämnen på sjuksköterskeutbildningen, det handlar om sjukdomar. Jag tror att det är ämnen som många förknippar med yrket, därför är ämnet i sig tilltalande. Andra ämnen kanske inte engagerar studenterna på samma sätt, säger han.
Han berättar också att det är mötet med studenterna som inspirerar honom att bli en bra lärare.
‒ Jag tycker om att undervisa och att träffa studenterna. Deras nyfikenhet inspirerar mig, säger Lennart Boman.

Text: Anna Kjellsson
Bild: Anna Sigge