Synen på människan i fokus på lean-seminarium

Huvudtalarna på seminariet var parhästarna Arne Ljung, beteendevetare, mental tränare och konsult inom ledarskap och personlig utveckling, och Robert Kusén, arbetarpojken från Södertälje som arbetade sig upp driven av viljan att förändra på sin arbetsplats Scania och idag är vice president inom SSAB EMEA. De har tillsammans givit ut boken Respekten för människan. De talade om mötet med varandra och hur de lärt av varandra och kommit fram till att man måste förändra synen på människan innan man kan lyckas driva igenom Lean i en organisation.

Deltagarna kom från sjukvården, lärandeorganisationer, produktionsföretag med flera.

Seminariet arrangerades av Södra Älvsborgs Sjukhus,  IUC Sjuhärad, Högskolan i Borås samt Bättrekonceptet.

Text och foto: Solveig Klug