Tänk om!

Titeln på din förra föreläsning var ”Spring för livet” där pratade du om sambandet mellan
fysisk aktivitet och hälsa. Vad kommer föreläsningen handla om den här gången?

 – Denna gång blir det mer ”beteendevetenskapligt” fokus. Jag kommer att prata om tankens kraft i samband med motivation och förändringsprocesser. Många av oss ”vet” nog precis vad vi bör göra men det är en stor skillnad på att veta och att verkligen göra.

Det var tre år sen din senaste föreläsning. Finns det samma behov av hälsoföreläsningar nu som då eller har vi blivit mer medvetna om att ta hand om vår kropp och hälsa?

– Om vi tittar på hur samhället ser ut så tror jag faktiskt att behovet är ännu större idag än för tre år sedan.  

Vad hoppas du att deltagarna tar med sig från din föreläsning 25 oktober?

– Min förhoppning är att kunna ge en inblick i några av de processer som styr och påverkar vår vardag. Det skulle också vara roligt om föreläsningen bidrar till några ”aha-upplevelser”. 

 

Vill du gå på Dans föreläsning?
Läs mer och anmäl dig här

Text: Fredrik Karlsson

Foto: Dan Andersson