"Textilhögskolan är navet i den här utvecklingen"

När jag åkte hit så kom det en regnskur och då tänkte jag att det faktiskt var så det började – med regnet. Jag vet inte hur många av er som har läst på det här, jag har gjort det inför idag och jag kanske kunde något innan också. Men varför hamnade textilindustrin här i Borås, i den här bygden? Regnet var en mycket viktig förklaring. Det är nämligen så att bomullen mår väldigt bra av hög luftfuktighet. Tråden går inte av i spinneriet. Och det var en väldigt viktig konkurrensfördel.

Jag kan säga att Boråsare i generationer har klagat över vädret och de åkte alltid förbi mig nere i Skene när de skulle till kusten i Varberg för att fly vädret.  Man har klagat i generationer men klimatet av varit en avgörande förutsättning för att ha mat på bordet i den här bygden i 150 år, det ska man också veta. Det började med ångfartygen som kunde transportera bomullen från Amerika och hit. Det var då som det genombrottet kom. Det började med fallhöjderna i Viskan när Sven Erikson reste ned längs Viskan och hittade de här platserna där det var fall och strömmar som man kunde göra kraftverk vid.

Jag är uppvuxen vid en sådan plats. Karl XV besökte en liten avkrok i Viskan på 1800-talet och den kom att kallas för Kungsfors, kungens fors, efter honom.  Där byggde Borås Väveri sin stora produktionsanläggning, där nere i Skene.  Och det var då samhället byggdes upp. Där jag växte upp handlade allt om textil. Min pappa var textilabetare på Kungsfors, min farbror var textilarbetare på Kungsfors, min moster var textilarbetare på Kungsfors, min kusin var det, alla våra grannar var det. Ett av de första orden jag lärde mig att uttala det var verkmästare för det var grannen. Han var verkmästare på Kungsfors. Alla jobbade i textilindustrin. Och idrottsplatsen där vi spelade fotboll den heter än i dag Vävarevallen för att markera betydelsen av detta.

Som utbildningsminister får jag många förfrågningar om att inviga olika saker och måste för det mesta avböja. Men för mig så var detta väldigt viktigt för det är så stor del av min egen bakgrund.

Nu är det så att vi gick ju också igenom 70-talskrisen och 80-talskrisen. I de här arbetsmiljörena, i den här fastigheten och i andra fastigheter satt det rader av sömmerskor. Så är det ju inte längre. Produktionen av de stora volymerna lönade sig inte längre i Sverige – och flyttade här ifrån. Och då var frågan: skulle detta överleva i över huvud taget? Det var naturligvis det som många funderade på. Och då blev ju svaret: Vi ska göra det i Sverige som är mer kvalificerat. Och det är det som man gör idag. Textilindustrin är fortfarande mycket, mycket viktig, men tyngden ligger på kvalificerade produkter.

Vi har många, kanske till och med de flesta företagen finns här representerade idag. Det är inte längre företagen som skapades av Algot Johansson och Carl Eiserman och Åkerlund – det är inte de som längre dominerar – det är andra företag som dominerar idag.  Flera har överlevt över generationerna och gör mer kvalificerade produkter idag än då. Och för detta så krävs forskning och utveckling. Det krävs högre utbildning.

De som säger att svenska högskoleväsendet, svenska universitet är dåliga på att samverka med näringslivet. Då brukar jag säga åt dem: åk till Borås. För här så har det varit en interaktion från början, när det hette Vävskolan, sen var det Textilinstitutet och nu är det Textilhögskolan. Det var varit en interaktion i över 100 år mellan akademin och näringslivet där man har befruktat varandra. Där idéer och produkter växlas, personer byter sida och jobbar på olika ställen och i projekt.

Jag har varit uppe här uppe nu och kollat på nya produkter som är på gång, framtidens produkter och som tas fram ihop med företag. Detta är ju avgörande, det är avgörande för Borås men det är också avgörande för Sverige. Textilhögskolan är i sin nisch, textilforskning, helt ledande. Inte bara i vårt land utan jag skulle vilja säga att den är ledande på många fält i Europa och på några områden till och med världsledande.

2008 lade jag fram ett förslag till riksdagen som då röstades igenom i full enighet om att vi ska inrätta en ny akademisk forskningsexamen i Sverige. Man har kunnat ta examen och bli doktor och juridisk doktor och allt möjligt i oändligt lång tid, i generationer. Vi har nu inrättat en ny konstnärlig forskarexamen i Sverige. Och jag ska säga att det skedde mycket på begäran av de olika konstnärliga högskolorna i Stockholm. Sen kom ansökningarna in och prövades.  För att få denna examen, så är det klart, då är man tvungen att ha en mycket, mycket hög akademisk kvalitet. Till sist så är det tre lärosäten i Sverige som har lyckas få denna konstnärliga forskarexamen. Det är Lunds universitet, Göteborgs universitet och Textilhögskolan i Borås.

Det är ett kvitto och ett bevis på att det som bedrivs här har en mycket hög akademisk nivå. Det är också naturligtvis hela bakgrunden till att staten i form av högskolan, många har varit involverade men det är högskolan själv till sist som har önskat, tagit beslutet, och genomfört den här nysatsningen.

Jag tycker det är extra roligt att man inte bygger en ny byggnad utan använder en av de gamla textilfabrikerna. Och har gjort det så här fantastiskt smakfullt som nu har skett. Alla som är ansvariga för bygget finns till stort sett här också och har gjort ett fantastiskt arbete.  Så det är väldigt, väldigt roligt att kunna få vara med och inviga detta.

Ni har jobbat hårt, både med byggnaden, men framförallt också genom åren med den här forskningen. Jag tittar på rektorn som står framför mig. Ni har jobbat hårt med forskningen här och det är det som har gjort att ni har en sådan väldigt hög nivå. Och vi är övertygade om, och vi har haft både utvärderingar och samtal mellan regeringen och universitetskanslerämbetet och Högskolan i Borås. Vi är övertygade om att detta har framtiden framför sig.

Den här krisen på 70-talet och 80-talet – den är förbi. Textilindustrin och textilbranschen har en stor framtid i Sverige. Där man nu sätter sig på väldigt mycket högre akademisk nivå än förr. Och Textilhögskolan i Borås är själva navet i den här utvecklingen. Jobba hårt i framtiden också. Lycka till! Och stort grattis. Och härmed så förklarar jag Textilhögskolans nya lokaler här på Simonsland invigda.