Träffa dina framtida medarbetare på STARK-dagen 2014

– Planeringen är i full gång, och företag har redan börjat höra av sig och visa intresse för att delta. Vi har i dagarna öppnat anmälningsformuläret, så nu är alla välkomna med sin anmälan, berättar projektledare Maria Johansson som själv blev klar med sina byggingenjörsstudier på Högskolan i Borås i våras.

Tidigare år har utställare kommit från hela Sverige och självklart hoppas Maria Johansson på en god uppslutning även i år.
– STARK-dagen är en utmärkt möjlighet för företag och organisationer att komma i kontakt med högskolans studenter. Man får möjlighet att hitta nya medarbetare, för såväl fasta som tillfälliga tjänster, men också en chans att få kontakt med studenter som kan hjälpa till med till exempel utvecklingsarbeten i form av examensarbeten.

STARK-dagen är ett samarrangemang mellan Studentkåren i Borås och högskolan. I år satsas det ytterligare på att få studenter till mässan med en tydligare marknadsföring inför dagen.
– Vi anordnar till exempel CV-workshops för olika yrkesområden strax innan STARK-dagen och vi tittar just nu även på andra kring-aktiviteter som kan intressera studenterna. Det är viktigt för alla studenter, inte bara de som är i slutfasen av sin utbildning, att få en koppling till och en inblick i yrkeslivet. Under STARK-dagen går det att knyta värdefulla kontakter.

Anmäl dig till STARK-dagen 2014.

Vid frågor, kontakta projektledare Maria Johansson.
Tfn: 033-435 44 29
E-post: maria.johansson@hb.se