Utmärkelse till kursen Resursåtervinning

Kursen Resursåtervinning, 7,5 hp, är en av tre kurser som Högskolan i Borås valt att diplomera för att de håller hög kvalitet och integrerar hållbar utveckling i kursplaner och i examinationer.

−Jätteroligt att den får den här utmärkelsen, säger Anita Pettersson som är kursansvarig.

Kursen Resursåtervinning ingår i masterprogrammen i energi- och materialåtervinning.

Diplomet delades ut i samband med torsdagens Fair Trade-fika på Högskolan i Borås.

Text och foto: Solveig Klug