Utveckling av examensarbeten

Svante Axelsson, som utgår från sitt utvecklingsarbete med examensarbeten vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, behandlar områden som rättvis och rättssäker bedömning av examensarbeten, bedömningsprocessen, betygskriterier, kalibrering och mycket annat. Det ges också förslag till åtgärder och förändringar av rutiner.

– Vi hoppas att eftermiddagen ska inspirera till förbättringar av examensarbetets kvalitet, genomströmning och examination samt utgöra utgångspunkter till utveckling vid Högskolan i Borås, säger Svante Kristensson, chef för Bibliotek & läranderesurser och en av arrangörerna bakom PUHB-aktiviteterna.

– Alla som på något sätt arbetar med examensarbeten är välkomna, såväl studenter, handledare, examinatorer och kursledare som lärare och personer i ledande positioner inom undervisningen.

Syftet med PUHB-aktiviteterna är dels att redovisa pågående och avslutade högskolepedagogiska utvecklingsarbeten vid Högskolan i Borås, dels att arrangera föreläsningar, seminarier, workshops eller liknande aktiviteter som främjar högskolepedagogisk utveckling för enskilda lärare och för organisationen.

Anmälan krävs

Anmäl dig till PUHB-aktiviteten senast 8 november.

Datum: 13 november
Tid: 13:00-17:00
Plats: J2519

Fakta

Arbetet vid SLU finns dokumenterat i rapporten ”Kronan på verket”.