Välbesökt frågestund om omorganisationen

Bilden visar rektor Björn Brorström

”Vi vill öka, inte minska, vår attraktionskraft framöver. Vi har inga andra intentioner än att ta hand om de varumärken vi har eftersom de stärker helheten. Men det är också mitt ansvar att hantera resurserna så effektivt som möjligt och att ta oss mot den målbild vi har satt upp. Det vore oansvarigt att säga att det löser sig av sig själv." , sa rektor Björn Brorström under den första i en rad frågestunder för studenterna, om den pågående omorganisationen vid Högskolan i Borås.

Förslaget som styrelsen för Högskolan i Borås ska ta ställning till den 16 oktober är att högskolans sex institutioner ska bli tre områden. Den största av de tre nya områdena kommer enligt förslaget att bestå av Institutionen Textilhögskolan, Institutionen Ingenjörshögskolan och delar av Institutionen Handels- och IT-högskolan.

Antalet beräknade helårsstudenter skulle i denna del bli cirka 2400, jämfört med till exempel Textilhögskolans drygt 900 helårsstudenter idag.

Flera frågestunder på gång

Omorganisationsplanen har väckt frågor kring hur studenternas vardag kommer att påverkas när det konkreta förändringsarbetet påbörjas i januari. För att ge studenterna en möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter på omorganisationen arrangerar Studentkåren i Borås med dess kårsektioner en rad frågestunder där de och representanter från högskolans ledning finns närvarande.

Först ut var Institutionen Textilhögskolans studenter, som samlades i hörsalen på Textile Fashion Center den 7 oktober för att passa på att ställa sina frågor till rektor Björn Brorström. Det blev en livlig debatt om huruvida förändringarna kommer att påverka Institutionen Textilhögskolans starka varumärke och i förlängningen studenternas framtida möjligheter att få jobb.

Syftet - behålla starka varumärken

Rektor Björn Brorström betonade att syftet med omorganisationen är att stärka Högskolan i Borås, att förbättra utbildningarna generellt och att öka mängden forskning för att på så sätt säkerställa att högskolan framöver kan möta den ökade konkurrensen.

En av principerna som omorganisationen utgår ifrån är att högskolans olika starka varumärken ska bevaras. I den här fasen av omorganisationen har man inte börjat jobba med benämningar, det vill säga vad områden ska kallas eller placeringar av verksamheten. Det kommer i nästa fas, efter att styrelsen har gett okej till den här omorganisationen.

Läs mer:

Studentkåren och rektor om omorganisationen
Tidsplan för omorganisationen

Fler planerade frågestunder:

Institutionen Handels- och IT-högskolan
17 oktober, klockan 12.30-13.30, Sparbankssalen
18 oktober, klockan 09.00-10.00, Sparbankssalen

Institutionen för vårdvetenskap
21 oktober, klockan 16:00, C310
23 oktober, klockan 16.00, C310

Tid och plats för frågestunder för studenter vid Institutionen Ingenjörshögskolan, Institutionen för pedagogik och Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan är ännu inte klart.