108 nya handledare genom Matematiklyftet

-Vi är glada över att Högskolan i Borås fått ansvar för att genomföra utbildningen för alla matematikhandledare i Västra Götalandsregionen, säger Margareta Ljungqvist som ansvarar för uppdragsutbildningen på Institutionen för pedagogik vid Högskolan i Borås. 

Utbildningen är en del i Matematiklyftet och den syftar till att öka elevers måluppfyllelse i matematik genom att stärka och utveckla kvaliteten i matematikundervisningen. Tyngdpunkten i utbildningen är att utveckla handledarkompetensen och målet med utbildningen är att handledaren ska ha vidareutvecklat sin förmåga att tjänstgöra som matematikhandledare. Lärarna, som är utsedda att delta av huvudmännen, träffas vid åtta utbildningstillfällen under 2013 och våren 2014.

På plats vid det första tillfället i Borås var även Johan Börjesson, undervisningsråd vid Skolverket.

Läs mer om matematiklyftet och utbildningen för matematikhandledare på Skolverkets webbsida om matematiklyftet.

Text: Martin Karlsson och Sofie Larsson, Foto: Martin Karlsson