Inspiration eller utveckla verksamheten? Vad behöver ni?

Under hösten besöker flera av institutionens universitetslärare olika verksamheter för uppdrag som bland annat rektorer, förskolechefer eller utvecklingsledare beställt. Uppdragsföreläsningar och uppdragsutbildning skapar möten mellan högskolan och professionen som ger ringar på vattnet.

Mats Andersson är en av institutionens lärare som ofta besöker olika förskolor för att inspirera och utmana verksamheter som är Reggio-inspirerade.

-          Förväntningarna från deltagarna är ofta att jag ska säga kloka saker och berätta vad som är rätt. Men det gör jag inte. Jag kommer utifrån och kan vara ”brutalt ärlig” genom att utmana deltagarna från flera olika perspektiv på ett prestigelöst sätt, berättar Mats.


Fredric Gieth är ofta ute uppdrag där han inspirerar hur förskollärare kan dokumentera i förskolan. Fredric berättar om hur han förbereder sig inför en föreläsning:

-          Viktigast i samband med ett uppdrag är att inför föreläsningen eller workshopen lyssna in från uppdragsgivaren vad behovet är och på så sätt göra innehållet optimalt. Då vi utbildar lärare och bedriver forskning är det viktigt att vara uppdaterad på senaste forskningsrönen. Genom att ge exempel och konkretisera bidrar det till att omsätta forskning till praktik.  

I RuCs kalendarium kan du se vilka uppdrag som är på gång.