MIK inom lärarutbildningarna

Vid Institutionen för pedagogik finns det flera lärarutbildare som engagerar sig i utvecklingen av medie- och informationskunnighet inom lärarutbildningarna. Ansvarig för utvecklingsarbetet är universitetsadjunkten Tobias Ruthenberg. 

- Under de senaste åren har vi i arbetet med medie- och informationskunnighet utifrån UNESCO:s ramverk Media and Information Literacy Curriculum for teachers, säger Tobias.

Lärarstudenterna vid institutionen får i olika kurser inom lärarutbildningen, med utgångspunkt från ramverket, visa på praktiska tillämpningar i skolan som kan användas för att öka medvetenhet kring medie- och informationskunnighet.

Tobias berättar om ett konkret exempel på hur studenterna får redovisa sina arbeten: 

- Studenterna har bland annat skapat gemensamma webbsidor där deras reflektioner och exempel på användningsområden inom media har publicerats. 

Inom ramen för RuC arbetas det fram en uppdragsutbildning kring MIK - Medie- och informationskunnighet.  

- Utvecklingsledare och rektorer får gärna kontakta mig om de är intresserade om hur vi inom RuC kan bidra med medie- och informationskunnighet på skolor runt om i regionen, säger Margareta Ljungqvist som är ansvarig för RuC och uppdragsverksamheten från och med 1 mars. 

Kontakt
Margareta Ljungqvist
Tobias Ruthenberg 

Två länktips från Tobias:
Länk till UNESCO:s ramverk Media and Information Literacy Curriculum for teachers
Länk till Skolverkets webbportal IT i skolan

 

Text: Sofie Larsson