Samarbete för att bidra till skolans utveckling

Diskussionerna utgick ifrån de didaktiska frågorna VAD vi kan samarbeta kring, HUR vi kan samarbeta, NÄR vi ska samarbeta och VEM som ska göra det.

- Under mötet identifierades fyra teman där kommuner och högskolan kan samarbeta kring vad gäller förskole- och skolfrågor. De fyra teman som identifierades var organisering, inkludering, attraktivitet i läraryrket och lärares kontinuerliga kompetensutveckling, berättar Margareta Ljungqvist som är föreståndare för RuC, Regionalt utvecklingsCentrum i Borås.

Utvecklingsledare från de olika kommunerna bidrog med sina tankar, funderingar och idéer under samarbetsmötet på högskolan. Till hösten kommer RuC att bjuda in utvecklingsledarna i Sjuhäradskommunerna till fortsatta samarbetsmötena.

Alla parter hoppas på att det ska leda till konkreta aktiviteter för att utveckla skolan i Sjuhärad utifrån de avsiktsförklaringar som skrevs under av företrädare för Institutionen för pedagogik och kommunerna i Sjuhärad under 2010.

Text och foto: Sofie Larsson