Studenter blir lärare, lärare blir studenter – för en dag

”När blir barn elever?” Har du någon gång sagt ”Nu när du har börjat skolan är det viktigt att…” Med dessa tänkvärda frågor inledde Christer Wede dagens lärarutbildningsdag.

40 lärare från hela Västsverige besökte Högskolan i Borås för att fylla på sin kunskapsbank och låta sina invanda beteenden och föreställningar utmanas. Gemensamt för alla deltagande lärare och förskollärare var att deras elever blev omhändertagna under dagen av studenter som läser sin sista termin. Studenter som snart kommer bli deras kollegor.

Lärarutbildningsdagarna återkommer varje termin med syfte att fortbilda lärare och förskollärare som handleder högskolans lärarstudenter under sista VFU-perioden.

Christer Wede, som inledde lärarutbildningsdagen, är kursansvarig för den sista kursen på lärarutbildningen. Han berättade för deltagarna om målen för studenternas VFU och visade på hur viktig handledningen är för studenternas möjlighet till måluppfyllelse och utbildningens kvalité.

Under ledning av institutionens VFU-ansvariga Ingamay Larsson, Marie Lundgren och Annika Rydin fick deltagarna under eftermiddagen diskutera handledning av studenter som är på VFU.

Nästa gång lärarna träffas, den 10 oktober, kommer doktoranden Marita Cronqvist starta dagen med en föreläsning om sin forskning ”Studenters upplevelse av yrkesetik under VFU”.  Medan lärare tar del av, diskuterar och problematiserar föreläsningens innehåll kommer studenterna återigen ansvara för eleverna på sin VFU-plats.

 

Text och foto: Sofie Larsson