Studenter och kommuner i samverkan

Kommuner i Sjuhärad har under hösten gets möjlighet att erbjuda studenterna
verksamhetsförankrade teman för de självständiga arbetena. Det har nu resulterar i 7 examensarbeten som skrivs i samverkan med Borås Stad. 

-Under våren är det två arbeten som skrivs i samverkan med Borås Stad och till hösten är det fem studentgrupper som anmält intresse, berättar Sonja Kihlström som är en av institutionens lärare som varit engagerad i arbetet. 

Möjligheten för kommuner att erbjuda studenter teman har sin grund i den avsiktsförklaring som skrevs under av företrädare för Institutionen för pedagogik och kommunerna i Sjuhärad under 2010.  

Syftet är att få en närmare koppling mellan teori och praktik. Genom att kommunerna ges möjlighet att ta fram förslag till teman är förhoppningen att lärarstudenterna kan göra examensarbeten som ger avtryck i verksamheten. 

Sonja forsätter berätta om de examensarbeten som ska skrivas till hösten: 

-Teman på de examensarbeten som kommer skrivas till hösten är bland annat om vad Borås Stads satsningar på bedömning för lärare har lett till och hur IT kan stödja elevers läs- och skrivutveckling.  

Om du vill veta mer om möjligheter till samverkan kring examensarbeten i framtiden är du välkommen att kontakta oss på Regionalt utvecklingsCentrum.

 

Text: Sofie Larsson 
Bild: Peter Andersson