2 miljoner till anhörigstöd

I en artikel i tidningen Dagen berättar barn- och äldreminister Maria Larsson att regeringen vill satsa mer på anhörigstöd. Totalt satsas 7,5 miljoner kronor, varav Nka får 2 miljoner. 

Läs mer på tidningen Dagens webbplats. 

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. FoU Sjuhärad Välfärd är en av parterna inom Nka.