39 länder konfererar i Borås för fler hållbara städer

– Det är ett privilegium att få ha denna konferens i Borås, som har gjort avfall till en resurs och kan vara en förebild på området.

Så inledde CRC Mohanty, samordnare för UNCRD:s miljöprogram, konferensen IPLA Global Forum på Textile Fashion Center i Borås.

Mohanty hoppades att konferensen skulle ge kraft att skapa fler hållbara städer, och pekade särskilt på avfall från plast och elektronik som växande problem.

– Vi har inte råd att fortsätta med business as usual. Hur vi behandlar vårt avfall får omfattande följder, påpekade han.

– Om några år kommer vi att se att denna konferens var en viktig milsten för utvecklingen både av Högskolan i Borås och hela Borås, sa Björn Brorström, rektor vid Högskolan i Borås när han talade under måndagen.

Samma utmaningar världen över

Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson välkomnade och var stolt över att dela med sig av det samarbete som gjort Borås så framgångsrikt.

– Världen över möts vi av samma utmaningar och har samma möjligheter, konstaterade han.

Miljöambassadör Annika Markovic framhöll att de länder som har störst problem med avfall och föroreningar också är de snabbast växande ekonomierna.

IPLA är ett organ under UNCRD, FN:s center för regional utveckling. IPLA startades 2011 med målet att skapa partnerskap mellan lokala myndigheter, näringsliv, vetenskap och internationella organisationer för hållbar avfallshantering. IPLA står för International Partnership for Expanding Waste Management Services of Local Authorities.

– Och det är dem vi helst vill samarbeta med, sade hon.

Att minska avfallet genom att förebygga att avfall uppstår ser hon som den bästa satsningen. Markovic uppehöll sig också vid problemet med kemiska substanser som idag på många olika sätt färdas över gränserna och där många länder fortfarande saknar lagar som begränsar användningen.

På podiet under måndagen fanns bland andra också Sance Lipu från Tadulako University i indonesiska Palu, där boråsbaserade Waste Recovery nu bygger en biogasanläggning i ett projekt som även gett sociala jobb åt ett 80-tal personer som bodde på soptippen.

– Vi hoppas att samarbetet ska ge oss en huvudplan för hur vi ska ta hand om vårt avfall, och som också innehåller den sociala dimensionen, beskrev han.

Läs mer

Om konferensen


Artikel i DN om konferensen.

Text: Stig Wallerman, Borås Stad
Foto: Per Aronsson