Använder du musik? Tänk på avgiften till STIM/SAMI

Bild på notblad

Högskolan i Borås kommer att teckna de STIM/SAMI-licenser som behövs för att vi ska få tillstånd att spela musik under olika typer av arrangemang vid lärosätet. Exempel på sådana arrangemang kan vara mässor, konferenser, utställningar och examenshögtider.

Att redovisa när musik spelats vid event:
Institution
Tidpunkt
Typ av event
Vilken musik (namn på artister och låtar)
Lokal/plats
Ungefärligt antal besökande

Detta innebär att Högskolan, en gång per år, kommer att redovisa uppgifter på all musik spelad vid arrangemang. Institutionerna måste således löpande och vid varje tillfälle som musik spelas vid ett event/arrangemang redovisa ett antal uppgifter direkt till Åsa Dryselius vid Rektors stab. Åsa sammanställer sedan institutionernas uppgifter och vidarebefordrar dessa till STIM/SAMI när redovisningskravet kommer. Om musik kommer att användas vid ett arrangemang eller event som institutionen arrangerar behöver alltså Åsa följande uppgifter: institutionens namn, tidpunkt för eventet, vilken typ av event det är, vilken musik som spelats (namn på artister och låtar), lokal/plats samt ungefärligt antal besökande. Det är alltid den person som är ansvarig för arrangemanget/eventet som skall lämna in uppgifterna till Åsa! Kostnaderna faller på den institution/enhet som arrangerar eventet.

Vad gäller musik på arbetsplatsen (för oss anställda, inte studenterna) så betalar Högskolan idag redan den licensen varför vi får lyssna på musik via datorer och mobiler på arbetsplatsen samt på personalfesterna.
Det behövs ingen licens från STIM/SAMI när man framför offentliggjorda verk i undervisningen vid Högskolan i Borås. Har ni några frågor på ovanstående får ni gärna höra av er till Åsa Dryselius, 033-435 41 37.