Bibliotekshögskolan ingår i femårigt projekt i Rwanda

När Sida (Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete), Svenska ambassaden i Rwanda och National University of Rwanda (NUR) hade uppstartsmöte för ett femårigt samarbetsprojekt i slutet av augusti i år, var Bibliotekshögskolan (BHS) på plats. I själva verket ingår BHS i ett femårigt Sida-finansierat samarbete, Sida Program on Research and Higher Education with the National University of Rwanda, tillsammans med lärosäten som exempelvis Lunds universitet, KTH, Linköpings universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Sahlgrenska Akademin.

För Sidas del är detta den tredje femårsperioden som lanseras, medan BHS är en ny aktör som tillsammans med universitetsbiblioteket på Blekinge Tekniska Högskola (BTH) går in för att stärka universitetsbiblioteket genom kompetens-, kapacitets- och forskningsfrämjande insatser. Till exempel skall ett antal bibliotekarier gå en av våra masterutbildningar, två doktorander skall antas och ett antal kurser och träningar skall genomföras med bibliotekspersonal och användare på plats i Butare, Rwanda, och andra orter där det växande universitetet finns representerat. Projektet syftar vidare till att på sikt göra NUR oberoende av externt stöd och har därför också som vidare mål att kunna bidra till uppbyggandet av en utbildnings- och forskningsmiljö i biblioteks- och informationsvetenskap vid NUR. Detta ligger dock relativt långt fram i tiden. . .

När Sida 1 juli 2013 lanserade det nya, femåriga, samarbetsavtalet mellan svenska universitet och National University of Rwanda på sammalagt ca. 300 miljoner svenska kronor (för BHS del ca. sex miljoner), handlar det om en större budget än som funnits under föregående perioder tillsammans. Detta eftersom ett stort antal masterprogram lanseras på plats i Rwanda, vilket också i sig motiverar ett stort stöd till biblioteket.

För mer information: kontakta Veronica Trépagny, internationell koordinator på BHS och teamleader för biblioteksprogrammets del i Sverige.

 

Text & foto: Veronica Trépagny