Erasmus Student Network-konferens på högskolan

Två gånger per år ordnas National Platform i nätverket och i helgen är det alltså Borås tur att stå värd. ESN i Borås är annars bland annat med och tar emot utbytestudenter som kommer till Högskolan i Borås, man ansvarar för den första introduktionsveckan för dessa studenter.

Miglė Gaurilčikaitė och Zohaib Sharif är med och arrangerar konferensen och uppmuntrar högskolans studenter att kontakta ESN. Det gäller både svenska studenter och studenter som är här på utbyte från andra länder.

– Det är en möjlighet att dela erfarenheter före och efter utbytesstudier.  Det är också till exempel en möjlighet att lära känna studenter från ett annat land och en annan stad redan innan man själv åker på utbyte, säger Zohaib Sharif.

Man kan se ESN som en studentförening med fokus på sociala aktiviteter, menar de.

För ESN Borås är konferensen också en chans att sätta Borås på kartan, därför berättar man bland annat om knalleandan och om textilstaden Borås.

– Många studenter vi träffar från andra lärosäten vet väldigt lite om Borås, fortsätter Zohaib.

Konferensen är främst till för styrelsemedlemmar i lokalorganisationerna runt om i landet. 28 deltagare väntas, och representerar därmed nästan alla lokala organisationer.

Studenter som inte är medlemmar är ändå välkomna på fredagskvällens salsa.

Mer information, program och kontakt:

Text: Martin Karlsson