Fler dör vid drunkning om ambulansen är sen

I snitt är det cirka 200 personer om året i landet som omkommer genom drunkning i samband med framför allt bad, småbåtsolyckor, isolyckor eller fiskeolyckor. Ytterligare ca 300 personer skadas och vårdas inom slutenvård årligen till följd av olyckor vid vatten.

Avgörande för hur ett drunkningstillbud, där personen drabbats av hjärtstopp, ska sluta är avhängigt främst två saker; hur snabbt ambulansen är på plats och hur snabbt hjärt- lungräddning kommer igång.

Detta ämne ägnar Andreas Claesson (bilden), doktorand på institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och adjunkt på Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås, sin avhandling åt med titeln ” Lifesaving after cardiac arrest due to drowning, characteristics and outcome”. Imorgon fredag den 20 september försvarar han den vid sin disputation.

I avhandlingen konstaterar Andreas bland annat att trots att larmet kommer in snabbare till larmcentralen, förmodligen tack vare att så många har mobiltelefon, så dröjer det längre tid för ambulansen att nå olycksplatsen nu än för femton år sedan.

– Det är ingen bra utveckling eftersom den nya studien också visar att överlevnad är starkt associerad med kortare ambulansresponstid, säger Andreas Calesson i ett reportage på Göteborgs universitets webbplats.

Däremot visar studien att det är det fler som får hjärt- lungräddning i väntan på ambulansen nu än för femton år sedan, vilket också är en av de avgörande faktorerna för att öka överlevnaden.

Fredagens disputation ser Andreas Claesson mycket fram emot.

– Det ska bli underbart, jag ser verkligen fram emot att få sitta och tjôta om detta ämne och försvara min studie, säger en brett leende Andreas Claesson.

Text och foto: Eva-Lotta Andersson

Läs mer om Andreas Claessons avhandling på GU:s webb.