Hitta böcker i biblioteket

En fördel med att söka efter boken, istället för att leta bland hyllorna, är att du får veta exakt på vilken hylla boken är placerad samt om den finns inne eller är utlånad.

Läs mer om hur du steg för steg lokaliserar en bok i biblioteket.