Höstens filosoficafé: Från Upplysningen till vår samtid

Upplysningstiden, som var en kulturhistorisk rörelse i Europa i mitten och i slutet av 1700-talet, hade tron på människans förnuft som viktigaste idé. Centralt var också tanken kring att samhället utvecklas bäst av jämlika människor i samverkan.

– Med höstens filosoficaféer vill vi väcka tankar, funderingar och reflektioner utifrån temat ”Från Upplysningen till vår samtid”. Våra fem föreläsare bidrar alla med intressanta infallsvinklar och öppnar för en diskussion kring ämnet, berättar Monica Hammarnäs, som står bakom arrangemanget vid Högskolan i Borås.

Filosoficaféerna arrangeras av Högskolan i Borås i samarbete med Folkuniversitetet. Föreläsnings- och diskussionsserien startade år 2000 och har blivit en uppskattad tradition som drar runt 300 besökare till respektive tillfälle.

Höstens program

Samtliga föreläsningar äger rum torsdagar klockan 18:00-20:00 i sal M204, Högskolan i Borås. Anmälan behövs ej, fri entré.

3 oktober

Behöver vi fortfarande upplysning?
Sven-Eric Liedman, professor emeritus i idé- och lärdomshistoria och författare

31 oktober

Den franska revolutionen som idé – utmaning och arv
Michael Azar, professor i idé- och lärdomshistoria och författare

7 november

Att implementera västerländsk upplysning i tredje världen
Helena Thorfinn, författare och journalist

21 november

Varför finns det över huvudtaget något och snarare ingenting? Martin Heidegger och diktkonsten
Martin Hellström, professor i litteraturvetenskap och prorektor vid Högskolan i Borås

12 december

Några ledande ekonomers stora betydelse för en hållbar samhällsutveckling, från 1400-talet till 2013
Björn Brorström, professor i företagsekonomi och rektor vid Högskolan i Borås

Hela programmet.