Inga överraskningar i budgetpropositionen

Inför regeringens presentation av sin budgetproposition kan stämningen vara lite spänd, berättar Anders Stenström och Magnus Bergenholtz, som är controllers vid rektors stab. Så var det också den här gången, men när de nu har hunnit ögna igenom propositionen har spänningen släppt.

– Den här gången låg ”proppen” helt i linje med vad vi redan visste och vad vi har planerat för, säger Anders Stenström.

 – De politiska signalerna har varit att vi inte ska vänta oss några överraskningar åt ena eller andra hållet, och det stämde ju exakt, säger Magnus Bergenholtz.

Inga speciella satsningar i år

De två föregående åren har det varit desto större förändringar, med bland annat satsningar på utbildning av sjuksköterskor och ingenjörer.

– I år är det egentligen inga speciella satsningar, förutom att det blir något fler platser på sjuksköterskeutbildningar i Stockholm, säger Anders Stenström. Annars får hela högskolesektorn ganska precis vad som har väntats. Anslagen från förra året räknas upp med ett par procent, så att de i viss mån kompensera för kostnadsökningar.

Fotnot: Budgetpropositionen 2014 kallas ”Politik för tillväxt och jobb”, men heter formellt Prop.2013/14:1. Den kan läsas i både kort och fullständig form på www.regeringen.se

Rektor nöjd med propositionen

Med dessa anslag kommer Högskolan i Borås att, precis enligt vad som redan har planerats, få en marginellt minskad utbildningsvolym. Björn Brorström, rektor vid Högskolan i Borås, är nöjd med regeringens proposition.

– Det är ju positivt att vi har fått ett litet påslag för löneuppräkningen, säger han. Bortsett från det är det vad vi har förväntat oss, och vi står nu inför vårt interna budgetarbete i ett läge som varken är sämre eller bättre än vid den här tiden förra året.

Det interna budgetarbetet består bland annat av den så kallade Ledningens vecka i slutet av september, då ledningsgruppen ägnar några heldagar åt att se över högskolans budget och prioriteringar.

Text: Lena M Fredriksson