Ledande tjänsteforskare gästade Handels- och IT-högskolan

Tjänst innebär stöd till kunden på ett sätt som möjliggör värdeskapande i kundens processer. Själva värdet skapas av kunden vid användning av de resurser som leverantören tillhandahåller, t ex varor eller tjänster. Grönroos gav flera intressanta exempel på hur företag lyckats respektive misslyckats med att tillämpa en tjänstelogik. Seminariet var välbesökt och diskussionen kom bl a att handla om vad som är en tjänst och vad värde kan bestå av, berättar Nicklas Salomonson som var en av arrangörerna. Dagen efter höll Christian Grönroos en presentation vid konferensen ITSM Borås 2013 som gick av stapeln för andra året i rad (läs mer på http://www.hb.se/hit/itsm2013).

Christian Grönroos är professor i tjänste- och relationsmarknadsföring vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors, där han bl.a. var initiativtagare till kunskaps- och forskningscentret Centre for Relationship Marketing and Service Management (CERS). Han är en pionjär och ledande forskare inom tjänste- och relationsmarknadsföringen samt en av grundarna till den inriktning inom marknadsföring som internationellt kommit att kallas för "The Nordic School of thought". Han har publicerat flera böcker om service management och tjänstemarknadsföring. Som första icke-nordamerikan blev han 2011 vald till Legend in Marketing. 

Detta seminarium var ett utmärkt exempel på ett forskningsintresse som återfinns hos institutionens båda ämnen, informatik och företagsekonomi, vilket också  stärktes genom de forskare som besökte seminariet

Text: Nicklas Salomonson