Lyckat Bryssel-seminarium med sikte på Horizon 2020

– Vi fick mycket bra respons på presentationen. Det stärker vår legitimitet. Jag är övertygad om att vårt budskap nu kommer att spridas vidare på ett bra sätt, konstaterar Björn Brorström rektor på Högskolan i Borås.

Han var nöjd med uppslutningen. Omkring femton personer, i form av EU-parlamentariker, representanter från entreprenörskap och industri, forskning och innovation, slöt upp i Sverigehuset där seminariet arrangerades.

Hela Boråsdelegationen samlad. Från vänster Clemens Thornquist, professor i mode, Broney Skogström EU-forskningsrådgivare, Lisbeth Svengren Holm, professor i fashion management, Vincent Nierstrasz, professor i materialteknik, Björn Brorström, rektor, Kim Bolton, professor i fysikalisk kemi, och Mohammad Taherzadeh, professor i resursåtervinning.

Att högskolan väljer att besöka EU-huvudstaden handlar mycket om att synliggöra det Borås är duktiga på. Den här gången låg fokus på textil och mode samt resursåtervinning.

– Det är inom de här spetsområdena vi vet att vi kan göra förändringar, men vi måste nå ut med vårt budskap. Vi hjälper exempelvis flera länder över hela världen med att få sopor att bli vinstgivande, men i Europa känner man inte till oss, säger Björn Brorström.

– Boråspresentation är mitt i prick och passar Horizon 2020, menar EU-parlamentarikern Kent Johansson som var en av åhörarna.

Centerpartisten Kent Johansson är EU-parlamentariker har varit den ende svenske förhandlaren i arbetet med Horizon 2020. Han gillade högskolans forskningspresentation och tror att det nya ramprogrammet kan vara en bra ingång för Borås att dela med sig av sin kompetens.

Många goda råd

Som den ende svenske förhandlaren i processen med att ta fram ramprogrammet, har Kent Johansson varit högst delaktig i arbetet. Han berättar att Horizon 2020 växt fram för att EU via forskning och innovationer ska kunna ta sig ur den ekonomiska krisen och få igång tillväxten i Europa. Formellt beslut om programmet tas i december i år.

Kent Johansson tycker att Högskolan i Borås bör ha goda chanser att söka EU-medel och att forskningen ligger i linje med vad som poängteras som framtidsområden, men poängterade vikten av att ha strategiska allianser både med andra lärosäten, men framför allt företag.

– Europa är mycket intresserade av det svenska arbetssättet med öppna samarbeten mellan lärosäten och näringsliv. Det sättet att arbeta är attraktivt. Sedan ska man ha med sig att man inte alltid behöver vara projektansvarig.

Professorerna Lisbeth Svengren Holm och Vincent Nierstrasz i samspråk med Julio Cardoso, från GD Enterprise and Industry som berättade om ett pilotprojekt med designers i Europa som han ska starta i dagarna.

"Utnyttja er historia och region"

Ett annat råd kom från Charlotte Andersdotter, som tidigare varit handläggare på EU-kommissionen med fokus på policyfrågor. Hon talade om vikten av att vara med i rätt grupperingar.

– Renodla och förbered er noggrant, så ni vet var ni har störst potential att nå fram med en ansökan.

Charlotte Andersdotter poängterade också den regionala förankringen.

– Tappa inte kontakten med er region. Det just det som gör er speciella och attraktiva i Europa. Ni har en textil tradition och handelshistoria. Utnyttja den så mycket som möjligt.

Sandra Olivera, handläggare på Vinnovas internationella avdelning i Bryssel tog sig tid att efter seminariet diskutera enskilt med Boråsforskarna. Hon är en av många som borrat igenom Horizon 2020 och hennes råd är att redan i ansökningarna visa hur man kan mäta effekterna rent ekonomiskt.

För det är huvudbudskapet med det nya EU-forskningsfinansieringsprogrammet. Det är via forskning och innovation som hjulen ska börja snurra i Europa igen. Samtidigt är det lika viktigt som i tidigare ramprogram att påvisa hög vetenskaplig kompetens och resultat från tidigare forskning.

Rektor Björn Brorström, professor Mohammad Taherzadeh i maktens korridorer tillsammans med EU-parlamentarikern Kent Johansson.

Mohammad Taherzadeh som var en av de fem professorerna från högskolan som deltog i seminariet var nöjd med det positiva gensvaret.

– Vi har en fungerande samverkansmodell mellan utbildning, forskning, styrande politiker och företag som rönt uppskattning över stora delar av världen. Tänk om vi kunde få liknande nätverk i Europa. Länderna i Sydeuropa har stora problem och här skulle vi kunna göra en hel del.

EU-forskningsfinansieringsprogrammet Horizon 2014-2020
- Förhandlingarna om Horizon 2020 är slutförda. Programmet ska formellt beslutas i Europaparlamentet och Europarådet i december 2013. H2020 omfattar runt 70 miljarder euro, motsvarande ca 600 miljarder kronor.
- Med Horizon 2020 samlas för första gången alla EU-satsningar på forskning och utveckling under ett och samma tak.
- Programmet delas upp i tre delar: spetskompetens, industriellt ledarskap och samhälleliga utmaningar. Området för samhälleliga utmaningar är det område som budgetmässigt prioriteras mest. För att ta sig an utmaningarna kommer det i många fall att krävas tvärvetenskapliga samarbeten som inkluderar samhällsvetenskap och humaniora.

Tredje besöket

Det var tredje gången under en två-årsperiod som representanter från Högskolan i Borås besökte Bryssel. Förutom seminariet träffade Boråsdelegationen en rad aktörer inom olika EU-institutioner bland annat Generaldirektoratet Enterprise and Industry och den avdelning som är inriktad mot textil, mode, design och kreativ industri. Dessutom hölls ett informellt möte med Kent Johansson på EU-parlamentet och Alan Cross, biträdande enhetschef på EU-kommissionen, Generaldirektoratet forskning och innovation som ansvarar för framtagningen av Horizon 2020.

 

Läs mer

Om Horizon 2020
Vinnova kommer att åka på en informationsturné där de bjuder in lärosäten att lära mer om Horizon2020. Den 31 oktober kommer de till Göteborg, träffen kommer också att filmas och finnas på Vinnova:s webbplats.

Text och foto: Annie Andréasson