Ny verksamhetschef på FoU Sjuhärad Välfärd

På AstraZeneca har Anders Ingelgård främst arbetat med att undersöka vilka effekter av nya läkemedel som patienterna rapporterar – både som expert i stora kliniska studier, men även som linjechef och projektledare.

Han har även forskat inom områden som psykosocial arbetsmiljö, förändringsstrategier inom organisations- och utvecklingsarbete, stress management samt lärande och kunskapsutveckling på arbetsplatser. Ett specialintresse är enkäter och frågeformulär med särskild tonvikt vid den kvalitativa delen i utvecklingen av nya enkäter.

– Ett bra frågeinstrument är baserat både på kvalitativa och kvantitativa metoder, säger Anders Ingelgård, som även undervisar inom detta område på Chalmers tekniska högskola, Institutionen för kvalitetsteknik.

En utmaning att nå ut

Anders Ingelgård har erfarenhet som biståndsbedömare och föreståndare inom socialtjänsten i Stockholms stad och Nacka kommun. Han genomförde psykologutbildning i Stockholm och forskarstudier vid Göteborgs universitet.

FoU Sjuhärad Välfärd är ett kompetenscentrum för forskning och utveckling inom värlfärdsområdet. Verksamhetsidén är att utifrån ett medborgar- och verksamhetsperspektiv vara ett kompetenscentrum för forskning och utveckling inom välfärdsområdet med fokus på samverkan mellan hälso-, sjukvård och socialtjänst.
Läs mer: www.fousjuharadvalfard.se

Att leda verksamheten vid FoU Sjuhärad Välfärd ser Anders Ingelgård som en utmaning.

– Forskning inom välfärd är väldigt viktig och den berör väldigt många människor, i olika åldrar. Det är ett ansvarsfullt uppdrag vi har.

– Inom enheten finns en oerhört stark kompetens och breda erfarenheter – och inte minst engagemang, säger Anders Ingelgård.

En av de frågor han pekar ut som särskilt viktig inför kommande år är hur kunskap från forskning och utveckling kan komma dem som arbetar inom kommuner, sjukhus och närsjukvård till del.

– Vi vet att det finns ett stort behov av kompetensutveckling och kunskapsspridning, men det är en utmaning att nå ut till olika arbetsplatser.

Text: Pia Mattzon
Foto: Anna Nilsson