Antibiotika först ut av hållbarhetsdilemman

Det är Peter Ulleryd, smittskyddsläkare vid Södra Älvsborgs Sjukhus, som inleder hösten med sitt seminarium ”Antibiotika – hjälper eller stjälper?” den 5 september kl. 15:30.

Under hösten arrangeras tre debattseminarier kring hållbarhetsdilemman i vardagen och i samhällsdebatten. Bakom arrangemanget står Hållbarhetsrådet vid Högskolan i Borås.

Hela höstens program

5 september
Antibiotika - hjälper eller stjälper?
Peter Ulleryd, smittskyddsläkare, SÄS

3 oktober
Är inkluderande medborgarskap och hållbar demokratisk samhällsutveckling möjlig?
Kennert Orlenius, professor, Institutionen för pedagogik, Högskolan i Borås
Nils Lindh, projektsamordnare, NavPartners samt ledamot i rådet för hållbar utveckling

21 november
Hållbar utveckling i det digitala samhället - hinder och möjligheter?
Ann-Sofie Axelsson, prefekt, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås

Tid: Torsdagar kl. 15:30-16:30 (med inledande fika 15:00-15:30)
Plats: Parlamentet (M401), Sandgärdet, Högskolan i Borås

Ingen anmälan behövs.