Att skapa rum för ett aktivt lärande

Active Learning Classroom (ALC), the Flipped Classroom model och Flexibel Learning Enviroments är några av de begrepp som används för att beskriva den nya tidens rum för lärande. Tanken med de olika modellerna och rummen är att de fysiska och virtuella undervisningsrummen ska vara anpassade efter ett lärande där studenterna är aktiva.

Tomas Grysell har sedan 2005 ingått i en nationell forskningsgrupp som studerat och undersökt rum för läranden inom den högre utbildningen. Han deltog nyligen i en konferens kring ALC i USA.
– Det anmärkningsvärda med dessa rum är att man placerar läraren i mitten av rummet istället för som traditionellt vid någon av rummets väggar. Med utgångspunkt utifrån dessa erfarenheter vill jag, tillsammans med er, demonstrera, diskutera och reflektera över utformning och användning av fysiska och virtuella rum inom den högre utbildningen och hur de kan påverka pedagogiken, i form av möjligheter och hinder för att främja studenternas lärande, säger Tomas Grysell.

Under föreläsningen är ambitionen att deltagarna tillsammans ska bidra till kreativa tillämpningar och tankar kring utveckling av lärosalar.
– Ett exempel på var diskussionen kring rum för lärande skulle kunna vara extra intressant är på Textilhögskolan, eftersom nya lokaler ofta både ger möjlighet och anledning till nytänk, säger Susanne Jämsvi, vid Centrum för lärande och undervisning, och en av arrangörerna bakom föreläsningen.

Pedagogisk utveckling i fokus

Workshopen ”Rum för lärande” är en del i de PUHB-aktiviter (Pedagogisk Utveckling vid Högskolan i Borås) som arrangeras under hösten. Syftet med aktiviteterna är dels att redovisa pågående och avslutade högskolepedagogiska utvecklingsarbeten vid Högskolan i Borås, dels att arrangera föreläsningar, seminarier, workshops eller liknande aktiviteter som främjar högskolepedagogisk utveckling för enskilda lärare och för organisationen.

Diskussion kring rum för lärande

Välkommen med din anmälan till workshop med Tomas Grysell senast 30 september.

Datum: 2 oktober
Tid: 13:00-15:00
Plats: T 378 a/b

Kommande aktivitet

Nästa PUHB-aktivitet äger rum den 13 november, då Svante Axelsson från Uppsala universitet berättar om sitt utvecklingsarbete med examensarbeten vid SLU. Mer information kommer under oktober.