Hållbarhetsdilemman kring medborgarskap och samhällsutveckling

Föreläsare är Kennert Orlenius, professor, Institutionen för pedagogik, Högskolan i Borås samt Nils Lindh, projektsamordnare, NavPartners samt ledamot i rådet för hållbar utveckling. Deras föreläsning har titeln "Är inkluderande medborgarskap och hållbar demokratisk samhällsutveckling möjlig?”.

Datum: 3 oktober
Tid: 15:30-16:30, med inledande fika 15:00-15:30
Lokal: Parlamentet (M401), Sandgärdet
Moderator: Björn Brorström, rektor, Högskolan i Borås
Ingen anmälan behövs.

Under hösten arrangeras tre debattseminarier kring hållbarhetsdilemman i vardagen och i samhällsdebatten. Bakom arrangemanget står Hållbarhetsrådet vid Högskolan i Borås.