Klart med projektledare för implementeringsfas

Linda Sörensen jobbar som ekonomichef på Högskolan i Borås och arbetar från och med förra veckan även med förberedelser och samordning kring implementeringen av en ny organisation. Arbetet kommer att pågå till och med oktober 2014 och sker fram till årsskiftet 2013/2014 parallellt med projektledningsgruppens arbete.

– Mitt uppdrag handlar om att identifiera vad som behöver göras för att implementeringen ska gå så smidigt som möjligt. Arbetet kommer att bedrivas i olika delprojekt och jag för avsikt att bilda arbetsgrupper som ska stödja mig i det arbetet – men så långt har jag inte kommit ännu, säger Linda Sörensen.

Några exempel på delprojekt är:

 • Bemanning av den nya organisationen
  – Det är viktigt att vi så tidigt som möjligt har de områdesansvariga på plats för att de ska kunna vara delaktiga i implementeringen av den nya organisationen. Där kommer de att ha ett stort ansvar och inflytande. Hur bemanningen av en ny organisation ska gå till är inte beslutat ännu och det är viktigt att det arbetet påbörjas så snart som möjligt.
 •  Fysisk placering av de olika områdena
  – Det handlar om var i högskolans lokaler medarbetarna ska sitta.
 • Anpassning av IT-system.
  – Vilka förändringar som behöver göras i systemen beror på hur mycket de idag bygger på nuvarande organisation.
 • Revidering av styrdokument.
  – Som en självklar del i en stor omorganisation behöver verksamhetens styrdokument ses över för att passa den nya organisationen.

Linda Sörensens projektledarroll är som det ser ut idag inte ett heltidsuppdrag utan hon kommer fortsätta att jobba som ekonomichef, även om vissa arbetsuppgifter kommer att läggas ut på andra medarbetare.

– Den här rollen handlar mycket om att samordna och se till att arbetet blir gjort. Sedan är det inte bara jag som ska göra arbetet utan många medarbetare kommer att involveras.

Vad ser du som den viktigaste frågan i ditt uppdrag?

– Det viktigaste är att få medarbetarna att vara delaktiga. Det här är en förändring som berör alla på högskolan. Därför är det också viktigt att lösa bemanningsfrågan tidigt. Den enskilde medarbetaren ställer sig säkert frågan ”vad händer med min tjänst”, ”vem blir min chef” osv.

Tidsplan för implementering:

 • Förslag till projektplan för implementeringsprojeketet ska vara klar 28 oktober 2013
 • Ny organisation ska implementeras 1 juli 2014
  – Jag ser det som att vi ska arbeta i den nya organisationen från och med 1 juli 2014. Sedan kommer det att vara vissa delar som inte är på plats då och då måste det finnas en plan för hur vi arbetar vidare med de delarna. Att se till att dessa planer finns är mitt ansvar som projektledare, poängterar Linda Sörensen.
 • Slutrapport för implementeringsuppdrag oktober 2014.

Läs mer

Uppdragsbeskrivningen

Tidsplan och beslut för högskolans utvecklingsarbete

Text och foto: Ida Borenstein