Nominera kurser som integrerat hållbar utveckling

Referensgruppen för hållbar utveckling har tagit fram kriterier för bedömningen av integrationen av hållbar utveckling. En bedömargrupp bestående av prorektor Martin Hellström, Kennert Orlenius (Institutionen för pedagogik), Ilona Sárvári Horváth (Institutionen Ingenjörshögskolan), Jonas Larsson (Textilhögskolan) och Ulla Zetterqvist (extern ledamot) kommer att utse vilka av de nominerade kurserna som diplomeras.

Nomineringsprocessen pågår och förslag skickas senast den 1 oktober till Birgitta Påhlsson. Diplomeringen genomförs i samband med fairtrade-fikat under förmiddagen den 17 oktober.

Läs mer om kriterier. Se också högskolans webbplats kring hållbar utveckling.