Nominera till årets pedagogiska pris

– Det pedagogiska priset är ett tydligt tecken på att vi på högskolan tar undervisningen på allra högsta allvar. Det är mycket hedrande att få priset, som delas ut i hård konkurrens bland de föreslagna kandidaterna. Jag anser att det är uppmuntrande och hedrande att föreslås för priset, säger prorektor Martin Hellström som hoppas att många nomineringar ska komma in.

För att komma ifråga för priset ska en person eller ett lärar-/forskarlag vid Högskolan i Borås ha gjort framstående pedagogiska insatser inom grundutbildning och/eller doktorsutbildning. Personen eller lärar-/forskarlaget ska också ha varit verksam vid Högskolan i Borås minst två läsår och ha undervisat/handlett minst 100 timmar per år.

Priset, som delas ut i samband med den akademiska högtiden den 28 september, utgörs av ett resestipendium om 20 000 kronor (enskild person) eller 40 000 kronor (lärar- eller forskarlag).

Så nominerar du

Skicka ditt nomineringsförslag till registrator@hb.se senast den 16 september. Ange Dnr: 625-13 i nomineringsförslaget.

Mottagare av det pedagogiska priset utses av en kommitté bestående av prorektor Martin Hellström, studentkårens ordförande Therése Andersson samt biträdande chef för Bibliotek & läranderesurser Yvonne Ohlsson.

Pedagogiskt pris genom tiderna

Inrättande av pedagogiskt pris 1992

1992              Brita-Lena Json Öman
1993              saknas
1994              Rolf Gustafsson
1995              Göran Berntsson
1996              saknas
1997              Christina Rinaldo
1998              Bo Westerlund
1999              Maria Ferlin
2000              Bernt Evertsson

Inrättande av pris för flexibelt lärande och handledning av doktorander, tre pris utlyses 2001

2001              Mimmi Kylemark, Martin Voss
2002              Lennart Boman, Anita Eklöf, Göran Goldkuhl
2003              Annette Eliasson, Peter Kammensjö, Dennis Beach

Nya regler införs inför utlysning 2004 (516-04-10)

2004              Roy Andersson
2005              Kurslaget för ”Design för det goda livet” (Johan Huldt, Larsh Eriksson, Lars G Strömberg, Agneta Nordlund Andersson, Marcus Bergman, Torsten Hildt, Magnus Larsson)
2006              Rolf Appelkvist
2007              Linda Östlundh
2008              Dag Henriksson, Richard Baldwin
2009              Clemens Thornquist
2010              Eli Bytoft Nyaas, Fernando Seoane Martinez
2011              Jan Nolin
2012              Johan Eklund

Mer information om kriterier etc.