Ta del av projektgruppens slutrapport för fas 2A

– Vi vill i rapporten visa förslag på hur vi kan skapa attraktiva miljöer som främjar högskolans forskning, forskarutbildning och utbildning. Högskolan i Borås har som ett viktigt mål att öka andelen forskning. Vi har i vår analys identifierat flera starka forskningsmiljöer, både etablerade miljöer och forskargrupper på ”väg upp”. I vårt förslag kan de redan framgångsrika forskningsmiljöer vi har idag inom textil, resursåtervinning och bibliotek stärkas. Genom att kraftsamla resurserna kan förhoppningsvis både forskningen och fler medarbetare vidareutvecklas, säger Lotta Dellve, projektledningsgruppens ordförande.

Ett behovsorienterat och integrerat verksamhetsstöd

– Vi föreslår en samordning av verksamhetsstödet så att det bättre matchar verksamhetens behov. Verksamhetsstödet behöver bli än mer behovsorienterat och integrerat med kärnverksamheten. Dessutom behöver organisationen av verksamhetsstödet förtydligas och samordnas. För att genomföra detta föreslår vi ett behovsorienterat verksamhetsstöd i en sammanhållen organisation som fysiskt placeras både lokalt och centralt.

Nästa fas – fas 2B

Startskottet för fas 2B, då en mer detaljerad organisationsstruktur ska utformas, blir de öppna workshops den 17 och 18 september som alla anställda och alla studenter har bjudits in till. Läs mer och anmäl dig här.

Projektledningsgruppen vill tacka alla som medverkat

Projektledningsgruppen har utformat ett förslag som tar hänsyn till samtliga effektmål och vägledande principer. Man har i datainsamlingen särskilt beaktat data som stödjer utveckling mot kompletta miljöer och här framförallt text som rör forskarutbildningsrättigheterna samt medarbetares förslag.

– Vi i projektledningsgruppen tacka alla kollegor som medverkat i webbenkät, intervjuer, referens- och analysgrupper – och som på andra sätt bidragit till arbetet. Vi uppfattar att det har funnits ett brett intresse att bidra till utvecklingen av högskolan. Även om tidsramen varit snäv har väl genomtänkta och genomarbetade svar och tankar delgivits oss.

Ta del av rapporten

Slutrapport för fas 2A finns nu att ta del på webbsidan Tidsplan och beslut.