Workshops om organisationsutvecklingen 17 – 18 september

Fas 2a i projektledningens arbete avslutas den 5 september när referens- och analysgruppernas synpunkter analyserats och rapporten har överlämnats till rektor.

– Projektledningsgruppen inleder nu fas 2b då vi ska utforma en detaljerad organisationsstruktur. Även om beslut om organisationsstruktur inte tagits ännu så är syftet med de här öppna workshopsen att personalen, i likhet med enkäten i fas 2a, ska få uttrycka sin mening och vara delaktiga i processen, säger Lotta Dellve, ordförande för projektledningsgruppen. 

Exempel på frågeställningar som kommer att tas upp:

Hur kan vi stärka samarbeten i en ny organisation?
Hur benämner vi våra delar?
Hur ska vårt arbetssätt se ut?

Anmälan

Alla anställda och studenter vid högskolan kan anmäla sig. Vi vill ha din anmälan senast den 11 september.
Till anmälningssidan

Läs mer om högskolans organisationsutveckling.