Premiär för Axiell-priset till bästa B&I-uppsats

Axiell utvecklar tjänster och IT-lösningar för ABM-sektorn (arkiv, bibliotek och museer) i nära samarbete med branschen.

-Vi ser att studenterna tillför nya idéer och blickar framåt när det gäller det biblioteks- och informationsvetenskapliga området. Detta vill vi uppmuntra och Axiellpriset till bästa B&I-uppsats är tänkt som en stimulans att utveckla idéer och tänka framtidsorienterat i frågor som rör biblioteksområdet, säger Maria Kleiman, VD Axiell Sverige AB.

Student at a bookshelfHandledare och examinatorer vid Bibliotekshögskolan har lämnat förslag på uppsatser och bland dessa har juryn nominerat fyra uppsatser. Uppsatserna har uppfyllt juryns krav på ”en framtidsorienterad välskriven uppsats av god kvalitet där teori och praktik samspelar väl och som är av allmänt intresse för biblioteksutveckling.”

Vinnaren är utsedd och kommer att presenteras vid prisutdelningen den 26 september, kl. 16:30 på Bokmässan i Göteborg.