PYC-projektet i Japan

Den 20-26 augusti var Lisbeth Mensas och Mikaela Starke, medarbetare vid FoU Sjuhärad Välfärd på studieresa i Japan. De tre första dagarna deltog de i en konferensen 3rd IASSID Asia-Pacific Regional Conference. Där utbyttes erfarenheter från FoU-arbeten gällande föräldraskap med intellektuella funktionsnedsättningar, och Lisbeth och Mikaela presenterade PYC-projektet.

Sedan följde ett par dagar med studiebesök vid ett par gruppboenden och dagcentraler i Tokyo och Yokohama, då FoU-medarbetarna ledsagades av dr Emika Tanaka (till vänster i bild) vid Dept. Of Humanity and Service och Hiroaki Nishikawa, General Manager vid Social Welfare Corporation Katarubekai.

– Japanerna har en stor yrkesstolthet för sina arbetsuppgifter och det märktes även på dem som deltog i dagcentralernas verksamhet, berättar Lisbeth Mensas.

– Vi fick en bild av ett Japan med mycket låg arbetslöshet, som värderar arbete högt. Alla arbeten har ett värde. Människor med funktionsnedsättningar får plats vid dagcentraler eller andra anpassade arbetsplatser där de kan uträtta enklare arbetsuppgifter. Minimilönen går att komplettera med bostadsbidrag och extra försörjningsstöd. Gruppboendena av egna lägenheter med personal i huset.

Läs mer om PYC-projektet.

De japanska värdarna var mycket intresserade av att ta del av PYC-projektet, eftersom människor med intellektuella funktionsnedsättningar i allt större utsträckning nu väljer att bli föräldrar även i Japan, enligt Lisbeth Mensas.

– Ett mycket glatt gäng vid en dagcentral i Yokohama. De bjöd på sång och teaterföreställning och var mycket stolta över att få visa upp sin verksamhet, berättar Lisbeth. Den innehöll främst konstnärliga aktiviteter och vid studiebesöket fick vi svenska gäster också en lektion i japansk kalligrafi.

 

 

 

Avslutningsvis lite japansk visdom:

Text: Lisbeth Mensas och Pia Mattzon
Foto: Lisbeth Mensas