Workshops om organisationsutvecklingen 17 – 18 september

Bild på Högskolan i Borås fasad.

När högskolans organisationsutveckling nu går in i nästa fas bjuds alla studenter och anställda in till öppna workshops. Tisdagen den 17 september kl. 9-12 och onsdagen den 18 september kl. 13-16 vill projektledningsgruppen, som arbetar med högskolans organisationsutveckling, ha medarbetarnas och studenternas synpunkter på hur organisationsutvecklingen kan fungera i praktiken

Varför ska jag som student delta på workshopen?

– Vi tycker att man som student ska delta för att ge ett studentperspektiv på en möjlig omorganisering. Högskolan har som huvudfokus att sätta studenterna i första rum men de som vet bäst hur det är att vara student är faktiskt studenterna, så välkommen att medverka och bidra med ett studentperspektiv i omorganiseringsarbetet, säger Therése Andersson, ordförande i Studentkåren i Borås och studentrepresentant i projektledningsgruppen för organisationsutvecklingsarbetet.

Exempel på frågeställningar som kommer att tas upp under workshopen:

Hur kan vi stärka samarbeten i en ny organisation?
Hur benämner vi våra delar?
Hur ska vårt arbetssätt se ut?

Anmälan

Alla anställda och studenter vid högskolan kan anmäla sig. Vi vill ha din anmälan senast den 11 september.
Till anmälningssidan

Läs mer om bakgrunden till högskolans utvecklingsarbete.