Så arbetar detaljhandeln med innovationer

– Vi har gjort en poäng av att innovationer inom detaljhandeln sällan är radikala utan bygger på stegvisa förändringar, säger Malin Sundström.

Hon förklarar att innovationerna ofta inte är fysisk utveckling utan kan handla om att utveckla nya affärsmodeller, nya sätt att arbeta med ledning och styrning eller att utveckla egna varumärken istället för att ta in befintliga märken. Det kan också vara att erbjuda kunderna fler möjligheter att betala och handla på som till exempel självscanning och betalning via mobil.
– Detaljhandelns innovationer introduceras också ofta öppet och är därför relativt lätta att kopiera. Av det skälet har handeln tvingats att utveckla ett nytt sätt att arbeta med utveckling och förbättring där just tjänsteinnovation är ett viktigt inslag.

– Under sådana förutsättningar är det också viktigt att handelsinnovationer stimuleras på rätt sätt. Det går inte att "låsa in" innovationsforskare som ska ta fram lösningar för morgondagens handel. Istället främjas innovationer via öppna miljöer, där open-innovation-laboratories är en väg att gå. I artikeln skriver vi om Handelslabbet som en sådan miljö, fortsätter Malin Sundström. 

Konferensen äger rum på Hawaii i mitten på juli. Det är en återkommande forskarkonferens som samlar forskare från olika ämnesdiscipliner.
– Det var verkligen ett glädjande besked att vårt bidrag accepterades. Det är svårt att komma med som forskare och alla konferenspapper granskas enligt "double-blind-review", säger Malin Sundström.

Text: Anna Kjellsson