Arbetet med sektionsindelningar igång

Den huvudsakliga förändringen med den nya organisationen är de tre akademierna. Men också inom dem kommer det behövas en inordning i olika sektioner där olika befogenheter klargörs. Anders Stenström, controller på högskolan, är involverad i arbetet att nå en sektionsindelning.

– Det går mycket bra. Målsättningen är att kunna presentera ett förslag innan sommaren som sedan kan beslutas av rektor i början av september.

Vilka arbetar med sektionsindelningen?

– Det är framförallt akademicheferna som arbetar med frågan. Givetvis involverar de fler medarbetare för informationsinhämtning och synpunkter. Framförallt chefer och medarbetare i nuvarande organisation. De tar reda på frågor som vad är det som fungerar bra idag? Varför fungerar det bra? Vilka principer ligger till grund för dagens organisering inom institutionerna?

När ny sektionsindelning är klar, vilka skillnader kommer att märkas?

– Målsättningen är att organiseringen inom akademierna ska vara mer lika mellan akademierna än vad motsvarande organisering inom institutionerna är idag. Sedan så är det för tidigt att uttala sig om detaljer ännu, säger Anders Stenström.

Text: Erik Holmlund