Åtta miljoner i forskningsstöd

Anja Lund var med och drev igenom ansökan till Stiftelsen för Strategisk Forskning

– Det ekonomiska stödet betyder att vi kan anställa två nya doktorander och delfinansiera en tredje. Det är otroligt värdefullt för att driva utvecklingen framåt, säger Anja Lund.

Tillsammans med Sahlgrenska akademin, Swerea IVF och Acreo Swedish ICT ska teamet vid Textilhögskolan skapa ett plagg som kan övervaka rörelser, andningen och hjärtat på Parkinson- stroke- eller epilepsipatienter. Både i hemmet och inom sjukvården.

Receptbelagt
– Precis som med mediciner, ska läkare kunna skriva ut plagget med rätt sensorer på rätt plats. På så sätt kan vi möjliggöra en objektiv bedömning av patientens behov, säger Anja Lund.  

Hon och hennes kolleger har sedan länge arbetat framgångsrikt med kombinationen smarta textilier och teknik. Miljonstödet betyder att forskningen kan fördjupas.

Idag är att det är svårt att placera sensorerna korrekt. Genom Textilhögskolans forskning inom textila sensorer och mönsteranpassning utifrån 3D-modeller har vi goda möjligheter att lösa problematiken, säger Anja Lund. Dessutom är Acreos teknikexpertis viktig.

Även Medtech West kommer att delta med workshops för att underlätta möten mellan industri och akademi.

Ringar på vattnet
Andra användningsområden för sensorerna kan vara rehabilitering, träningsoptimering, ergonomi och TV-spel. Det kommer i sin tur gagna det pågående forskningssamarbetet mellan Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde.

Bidraget på åtta miljoner delas ut av Stiftelsen för Strategisk Forskning under en femårs period från och med juli 2014. Pengarna tillfaller forskargruppen Textile Materials Technology vid Textilhögskolan.