Barnmorskeutbildningen håller hög kvalitet

I utvärderingen ingår utbildningar som leder till en barnmorskeexamen eller till en magister- eller masterexamen i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa samt internationell hälsa. Det rör sig om 18 utbildningar vid 11 universitet och högskolor.

Tre av landets barnmorskeutbildningar får omdömet "bristande kvalitet" och måste förbättras. Övriga 15 utbildningar håller ”hög kvalitet”, däribland Högskolan i Borås. Det är resultatet av Universitetskanslersämbetets granskning av kvaliteten på utbildningar till barnmorska. 

Högskolan i Borås står sig därmed väl i konkurrensen, konstaterar Lotta Dalheim Englund.
­
– Roligt för våra studenter och deras framtida arbetsgivare, att få ett kvitto på att utbildningen håller hög kvalitet. Känns också bra att vi tar vårt samhällsansvar och erbjuder en bra utbildning när det råder brist på barnmorskor runt om i landet.

Näst bäst i landet

I en annan granskning som nyligen presenterades av Svenskt Näringsliv, rankas barnmorskeutbildningen vid Högskolan i Borås som näst bäst i landet i hur väl samverkan mellan utbildning och arbetsliv fungerar. Indikationer från flera håll tyder alltså på att barnmorskeutbildningen håller hög kvalitet, vilket är glädjande för de studenter som valt - och kommer att välja – barnmorskeutbildningen i Borås. Det menar prorektor, Martin Hellström.

– Barnmorskeutbildningen är ett bra exempel på hur vetenskaplig expertis och professionens kompetens befruktar varandra. Det är roligt att detta uppmärksammas och leder till höga betyg för högskolans utbildningar.

Kommer bli ännu bättre

Men det finns ingen anledning att slå sig till ro. Tvärtom är många åtgärder på gång för att göra utbildningarna ännu bättre, avslöjar Lotta Dalheim Englund, prefekt vid Institutionen för vårdvetenskap, vid Högskolan i Borås.

Läs mer

Om hur UKÄ bedömer landets utbildningar

Om Svenskt Näringslivs toppranking av Högskolan i Borås

Text: Erik Holmlund