Få en elev att lyfta

Vi som jobbar i skolan möter barn och unga med helt olika förutsättningar. Gemensamt har de lärare som hjälper dem att utvecklas och spelar en viktig roll i deras liv. Hjälper dem att lyfta.

Det är valår och skolan får nu ovanligt mycket fokus. Det är bra, men det ligger också i debattens natur att lyfta fram problemen. Förslagen på förändringar och förbättringar är många och kommer tätt, baksidan är att det riskerar att ge en negativ bild av skolan, och också av läraryrket.

Vi vill med detta bidra med en annan bild. Vi vill poängtera läraryrkets kraft och relevans för att elever i hela Sverige ska lyfta och nå nya höjder.

Fredagen den 4/4 kl. 16:00 går vi tillsammans från Högskolan i Borås till Stora Torget där det blir några korta, inspirerande tal. Det finns tillfälle att fråga studenter – blivande lärare! – och lärare på högskolan om hur det är att läsa till och arbeta som lärare.

Var med och visa att lärare får människor att lyfta.