Första steg mot masterutbildning i vårdvetenskap

Från vänster i bild: Lotta Englund, Martin Hellström, Martin G Eriksson och Björn-Ove Suserud.
 
– Det gick bra, vi kände oss nöjda med utfrågningen även om vi fick en del vassa bra frågor, kommenterade professor Björn-Ove Suserud, programansvarig, efteråt och fortsatte:
– Alla inblandande, de på plats i Stockholm och alla som jobbat med ansökan och kursplaner, har gjort ett mycket bra arbete som vi bör var nöjda med. Det visar vilket starkt team vi är inom akut- och prehospitalt vårdande, vilket bådar för en fortsatt gynnsam utveckling, både vad gäller utbildning och forskning.
Från väster i bild: Angela Bång, Anders Bremer, Jonas Karlsson, Thomas Eriksson och Henrik Andersson. 
Medverkade gjorde studierektor och universitetslektor Angela Bång, universitetslektor och post doc Anders Bremer, universitetslektor och docent Berit Lindahl, doktorand Henrik Andersson, universitetsadjunkt Jonas Karlsson, prefekt Lotta Englund, doktorand Marie Engwall, prorektor Martin Hellström, universitetslektor Martin G Eriksson, universitetslektor Tomas Eriksson samt tre studentrepresentanter från specialistutbildningar inom intensivvård, Emma Wallin, anestesti, Jonas Nero och ambulanssjukvård Alexander Iseland. 
Besked om ansökan har gått igenom - och om masterutbildningen därmed kan sjösättas - lämnas i juni. 
Bild: Berit Lindahl
Text: Eva-Lotta Andersson