Gästprofessor inspirerar forskarna

Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde driver ett strategiskt forskningssamarbete som Västra Götalandsregionen delfinansierar. Syftet är att bygga kraftfulla gemensamma forskningsmiljöer som ger starkare lärosäten i regionen. Samarbetet sker inom fyra forskningsområden och sträcker sig fram till 2017:
- Informations- och kommunikationsteknik
- Design, textil och hållbar utveckling
- Vård och välbefinnande
- Framtidens företagande och nya affärsmodeller

Salvador Carmona är professor I “Accounting and Management Control” vid IE Business School i Madrid och forskar inom redovisning med fokus på organisatoriska och sociala aspekter. Han har även arbetat som redaktör på flera vetenskapliga journaler.

Det är så forskarna inom temat Framtidens företagande och nya affärsmodeller har tagit sig an forskningssamarbetet mellan Borås och Skövde – de la den största delen av sina resurser på gästprofessorer. I Skövde kommer fyra professorer regelbundet på besök. I Borås är det fler men de kommer oftast bara en gång.

– Vissa av dem kommer vi troligtvis att bjuda hit igen, det beror på hur mycket de kan hjälpa oss, säger Malin Sundström.

I Handelslabbet fick Salvador Carmona prova superhjältekostymer i det virtuella provrummet. Batman och Captain America. Och han fick se hur eye tracking fungerar, det är när datorn följer pupillens rörelser när en person exempelvis läser ett reklamblad eller besöker en webbsida.
– Jag är väldigt imponerad av Handelslabbet. Experimenten är så verklighetstrogna. Vi genomför experiment i vår forskning vid IE Business School, men vi simulerar verkliga händelser och vi lyckas inte komma lika nära verkligheten, säger Salvador Carmona.

Han besökte högskolan under två dagar. Schemat var fulltecknat. Bland annat träffade han flera doktorander för att ge dem feedback på delar av deras avhandlingar och för att prata om livet efter disputationen. Han höll dessutom ett seminarium för disputerade forskare om att publicera sig. Utöver det gjorde han studiebesök på företagen Eton och Vinga för att diskutera hur entreprenörer kan bli affärsmän.

Men det är inte hans första gång i Sverige.
– Jag har haft ett långt förhållande till landet. Jag gjorde mitt första besök 1987. Jag känner mig hemma här, säger han.

– Högskolan i Borås är väldigt starkt kopplad till industrin och näringslivet. På många andra universitet är det långt mellan forskarna och företagen. Och när forskaren kommer till ett företag och säger ”ni ska göra så här” så finns det ingen förståelse dem emellan. Men så är det inte här i Borås. Tvåvägsutbytet mellan näringslivet och forskare som ni har är något ganska unikt, säger Salvador Carmona.

Läs mer om forskningssamarbetet med Skövde.

Text och bild: Anna Kjellsson
Bild från Handelslabbet: Malin Sundström